ساناز تقوی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : آذربايجان‌غربي
شهر : شاهين‌دژ
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۷۹۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال