رضاخادمی قشلاق


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : بناب
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۶
رتبه در سایت : ۱۱۸
تعداد پاسخ صحیح : ۳۶۷ از ۴۲۸ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه اطلاعات عمومی (۱۰۰ %)

مسابقه هوش برتر (۶۹ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب سوم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1 (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۱۰ %)

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات عمومی5 (۷۶ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 6 (۷۲ %)

مسابقه کتابخوانی ملت عشق (۹۳ %)

مسابقه ظهور | اطلاعات پیرامون ظهور (۷۱ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب روی ماه خداوند را ببوس (۱۰۰ %)

مسابقه استان شناسی (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی امام زمان (۹۰ %)

امام رئوف امام خوبی ها امام هشتم (ع) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب 1984 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب آفرینش خدایان (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاک های نرم کوشک (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دنیای گمشده عیلام (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی عبرت های عاشورا (۱۰۰ %)

مسابقه کتاب خوانی زندگانی امام مهدی(عج) (۹۱ %)

مسابقه کتابخوانی اخناتون فرعون مصر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی ملاصالح (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی نامیرا (۴۲ %)

مسابقه کتابخوانی ازدواج موفق (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی افسانه یعقوب کرمانی و یاووز (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی از کتاب ده درس امام شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ترفند خدایان (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی سلام بر ابراهیم (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی حیات در آسمانها (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ده درس پیامبر شناسی (۹۰ %)

مسابقه کتاب خوانی اربعین (۱۰۰ %)