مرضیه خزاعلی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۵/۰۵/۲۴
استان : اصفهان
شهر : نجف‌آباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۵۳۱۵
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۲۰ سوال