اسماعیل خدمتلو (زنجانی)


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۴۸/۰۹/۰۹
استان : زنجان
شهر : خرمدره
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵
رتبه در سایت : ۱۴۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷۶ از ۳۷۸ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی واجب فراموش شده (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی حریم یار (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1 (۴۰ %)

مسابقه هوش برتر (۲۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۴۱ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۵۰ %)

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۱۶ %)

مسابقه کتابخوانی مروری بر زندگی امام حسین(ع) (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۹۲ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۰ %)

مسابقه دانستی های عمومی آبان (۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی3 (۷۸ %)

مسابقه کتابخوانی بخش نوجوان انتشارات امیرکبیر(کتاب افسانه های ایرانی جلد4 و کتاب قصه های خوب جلد8) (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی) (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات عمومی4 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۶۹ %)

مسابقه کتابخوانی براساس مینی رمان "فصلی در حسرت" (۲۰ %)

مسابقه گل شناسی (۸۰ %)