سیدمحمدصادق قریشی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۶/۰۱
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۷۶۷
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۲۰ سوال