سبحان زنجانی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۸۱/۱۱/۰۵
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۳۱۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶ از ۳۰ سوال