آذر محمدی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
استان : گيلان
شهر : رشت
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۵
رتبه در سایت : ۱۵۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶۴ از ۳۰۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه هوش برتر (۱۵ %)

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم (۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۲۶ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۳۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۴۱ %)

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۵۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی3 (۵۰ %)

مسابقه دانستی های عمومی آبان (۵۸ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۶۴ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۵۳ %)

آزمون واحد پول کشورها (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۷۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی4 (۸۴ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی (۷۸ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگانی اولین معصوم از چهارده معصوم و پیامبرخدا(ص) (۹۲ %)

مسابقه کتاب خوانی براساس زندگانی حضرت فاطمه زهرا (س) بمناسبت ایام فاطمیه (۷۲ %)

مسابقه کتابخوانی اولین ها در عترت رسول الله (ص) (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی اولین های قرآنی - بخش اول (۷۰ %)