محمد جواد قاسمی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۱۰/۱۲
استان : بوشهر
شهر : بندر کنگان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۵۴۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۲۰ سوال