رامین


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۰۴/۱۴
استان : گلستان
شهر : آق قلا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۹۱۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳ از ۳۲ سوال