منان


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۱/۲۶
استان : گلستان
شهر : آق قلا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۲۸۶
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۱۵ سوال