ناهید فنودی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۹/۰۲/۲۹
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۷۱۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹ از ۳۰ سوال