محمد حسین زارع بیدکی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۰۸/۱۳
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۶۷۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال