جواد رجبی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۷/۱۰
استان : فارس
شهر : صفاشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۴۴۵
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۱۰ سوال