محمد مهدی هدایتی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۸۳/۰۵/۲۸
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۸
رتبه در سایت : ۳۲۵۰
تعداد پاسخ صحیح : ۸۱ از ۱۷۰ سوال