مهدی سلطانپور


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۰۸/۱۷
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۴۶۶
تعداد پاسخ صحیح : ۲۴ از ۳۵ سوال