مهدی مولوی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۱/۱۲/۰۷
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۱۴۱۸
تعداد پاسخ صحیح : ۴۲ از ۵۰ سوال