علی جمشیدزایی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۱۲/۰۷
استان : سيستان‌و‌بلوچستان
شهر : زابلي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۴۷۷۴
تعداد پاسخ صحیح : ۴ از ۳۲ سوال