علی رضا


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۹/۲۹
استان : فارس
شهر : شيراز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۸۹۱
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۱۵ سوال