امیرعلی حسنلو


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
استان : زنجان
شهر : خرمدره
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۵۱۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۲۰ سوال