علی عابدینی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : يزد
شهر : ميبد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۲
رتبه در سایت : ۱۷۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶۶ از ۲۸۷ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی داستان موفقیت و الگوی فکری کارآفرینان و بزرگان (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی غریب سامرا (۲۸ %)

آزمون ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟ (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی پیام معنویت (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی معاد (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۸۲ %)

آزمون شناخت زهرای بتول راز پنهان رسول (۴۰ %)

آزمون حضرت فاطمه سلام الله علیها الگويي براي همه (۲۰ %)

آزمون چگونه پوستی بدون لک داشته باشیم؟ (۶۰ %)

آزمون منوچهر (۴۰ %)

واحد پول کشورها (۸۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۱۳ %)

مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه علی علیه السلام (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی الگوی حیات (۴۶ %)

مسابقه شناخت بیماری دیابت (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی ادیان ایران باستان (۵۰ %)

آزمون لغات کتاب 504 واژه (۸۶ %)

مسابقه کتابخوانی صدف کوثر (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ لغت (۳۶ %)

مسابقه کتابخوانی غدیر شناسی (۲۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی (۶۸ %)