ایران قبادی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۲/۰۶/۱۲
استان : كرمانشاه
شهر : کرمانشاه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۱۰۳۷
تعداد پاسخ صحیح : ۶۱ از ۷۱ سوال