ایمان زحمتکش


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۹/۱۱/۱۹
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۴۹۳
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵ از ۴۶ سوال