مجتبی کرمی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۰۱/۱۸
استان : فارس
شهر : شيراز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۵۱۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴ از ۱۵ سوال