فاطمه ملاپور


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۷/۲۴
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۸۸۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۶ از ۴۲ سوال