بتول نخعی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۷/۰۶/۲۲
استان : كرمان
شهر : کرمان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۹۸۹
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳ از ۴۰ سوال