الهام غفوری


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۹/۰۲/۲۲
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۹۱۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳ از ۱۵ سوال