سید علیرضا حسینی منفرد


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۰۲/۰۲
استان : مازندران
شهر : بابل
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۸۴۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲۶ از ۵۲ سوال