حسین


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۱/۰۴/۱۴
استان : گيلان
شهر : لاهيجان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۵۹۰۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱ از ۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه تاسیسات برقی 1 (۲۰ %)