کامران احمدپور


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۰۶/۳۱
استان : فارس
شهر : لامرد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۱۲۲۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸ از ۳۱ سوال