الهام حسین پور


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۹/۱۱/۲۷
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶
رتبه در سایت : ۹۴۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۳۷ سوال