حسنعلی کاعلی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۱/۰۱
استان : بوشهر
شهر : شبانکاره
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۲۲۲
تعداد پاسخ صحیح : ۴۸ از ۵۰ سوال