حانیه فرزانه


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۹/۱۴
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۴۱۱۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰ از ۲۳ سوال