هادی آقایی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۱/۰۶/۲۰
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : بناب
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶
رتبه در سایت : ۲۹۱
تعداد پاسخ صحیح : ۲۴۸ از ۳۰۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه هوش برتر (۵۳ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1 (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو (۴۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی اجتماعی و سیاسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۳۸ %)

مسابقه اطلاعات قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت خواجه نصیرالدین طوسی (۵۰ %)

مسابقه اطلاعات متفرقه (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی براساس زندگی نامه حضرت فاطمه(س) (۸۰ %)

مسابقه استان شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاک های نرم کوشک (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی امام زمان (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب روی ماه خداوند را ببوس (۱۰۰ %)

مسابقه ظهور | اطلاعات پیرامون ظهور (۷۱ %)

مسابقه کتابخوانی از کتاب ده درس امام شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی عبرت های عاشورا (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملت عشق (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی بر مدار حیات رضوی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث (۱۰۰ %)