علیرضا حسنپور


استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : آبش‌احمد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۱۴ سوال