حسین عجمین


تاریخ تولد : ۱۳۶۲/۰۴/۱۵
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۶ از ۲۶ سوال