اسدالله یزدانی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۴۶۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴۷ از ۵۰ سوال