الهه فرشید


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۷۶۸
تعداد پاسخ صحیح : ۳۰ از ۷۵ سوال