علی اکبر گمشادزهی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۱/۰۵/۰۵
استان : سيستان‌و‌بلوچستان
شهر : ميرجاوه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۳۶۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۲۰ سوال