حسن همت


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۲/۰۹/۱۲
استان : سمنان
شهر : شاهرود
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۸۵۴
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۳۰ سوال