امید جمعی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۰۴/۰۴
استان : لرستان
شهر : نورآباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۹۸
رتبه در سایت : ۲۰۵
تعداد پاسخ صحیح : ۳۳۳ از ۹۵۷ سوال

مسابقات شرکت کرده :

خدمات سایت بزرگ دیدپا : didpa.ir (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات مستر همفر (۶۵ %)

مسابقه کتابخوانی پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی ویژه محرم (۵۳ %)

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت (۰ %)

هوش برتر 1 (۵۰ %)

آزمون شناخت دیابت (۸۰ %)

دانستنی های زندگی زناشویی (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی روان شناسی مرضی کودک (۱۰۰ %)

آزمون بازی شطرنج (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات جاسوس انگلیس در ممالک اسلامی (۶۵ %)

بازی با ریاضی (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی تاریخ ایران و اسلام (۸۶ %)

اطلاعات سینمایی (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی پیام معنویت (۶۰ %)

آزمون دانستنی های حیوانات (۴۱ %)

آیا میدانید - عمومی (۶۶ %)

دانستی های کشاورزی (۱۰ %)

دانستنی های پزشکی (۴۰ %)

آشپزباشی (۷۶ %)

دانستنی های کامپیوتر (۲۰ %)

اطلاعات عمومی (۳۰ %)

حل جدول یک (۳۶ %)

جهان شناسی (۴۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۳۸ %)

اطلاعات ورزشی (۲۵ %)

اطلاعات دینی مذهبی (۴۰ %)

آزمون ورزشی2 (۶۰ %)

اطلاعات عمومی جدید (۷۵ %)

قرآن و معارف مسابقه کتابخوانی اسلامی (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی معارف اسلامی (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی ادبی (۲۵ %)

اطلاعات سیاسی (۲۰ %)

جواب بده برنده شو (۱۶ %)

گردشگری ایران (۶۰ %)

مسابقه دینی (۳۷ %)

تاریخ ایران (۶۰ %)

آیا می دانید ورزشی (۴۰ %)

فوتبال جهان (۰ %)

شناخت معنای گل (۳۰ %)

گل شناسی (۱۰ %)

آزمون کامپیوتر (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی صحیفه انقلاب،وصیت نامه سیاسی -الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی (۳۵ %)

تست هوش - اشکال (۱۰۰ %)

تاریخ معاصر (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی اخلاق و معارف اسلامی (۳۷ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا (۵۰ %)

شهید شناسی (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی سید جمال الدین اسدآبادی (۱۴ %)

مسابقه کتابخوانی داستان موفقیت و الگوی فکری کارآفرینان و بزرگان (۰ %)

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی دو جواهر هستی (۱۶ %)

مسابقه کتابخوانی پنجمین آفتاب هستی (۱۲ %)

مسابقه کتابخوانی تاریخ تمدن (۱۰ %)

اطلاعات عمومی کامپیوتر (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی خیام (۰ %)

آداب عید نوروز (۱۰ %)

بازی با ساعت حرفه ای(2) (۶۰ %)

اطلاعات ورزشی،فوتبالی (۵۷ %)

مسابقه کتابخوانی باب الجواد (۶۶ %)

ریاضیات (۵۴ %)

گیاهان دارویی (۶۰ %)

بازی boom beach (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی اندیشه اسلامی(انسان) (۰ %)

مسابقه دانش موسیقی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر قرآن گوش کن و برنده شو (۱۴ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت زبان و ادبیات فارسی (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی غریب سامرا (۱۴ %)

مسابقه کتابخوانی اندیشه اسلامی (ایمان) (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی فردوسی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی ناصر خسرو (۰ %)

مسابقه کتابخوانی بابا طاهر (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی شیخ بهایی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی حافظ (۰ %)

مسابقه کتابخوانی عطار (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی بدرالدین جاجرمی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی آیین نامه تئوری و فنی راهنمایی رانندگی (۵۵ %)

مسابقه کتابخوانی مولانا (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی سعدی (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی مسعود سعد سلمان (۰ %)

مسابقه کتابخوانی خواجوی کرمانی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی نظامی (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین 4 (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه وحشی بافقی (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی جامی (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۲۵ %)

مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه علی علیه السلام (۳۵ %)

تست هوش - اشتراک اشکال (۶۰ %)

مسابقه روز مهندس (۲۸ %)

مسابقه کتابخوانی چلچراغ شیراز (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی شاه وفا (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی سیدالساجدین (۲۰ %)

زنجیره اعداد(1) (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی زبان انگلیسی (۱۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۱۵ %)

مسابقه کتابخوانی گرامیداشت هفته خوابگاهها (۵ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۱۵ %)

هوش برتر (۱۵ %)

واحد پول کشورها (۰ %)