عادل عساکره


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۴/۰۹/۱۶
استان : خوزستان
شهر : ماهشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۰۹۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰ از ۴۰ سوال