تینا انصاری رام


مقطع تحصیلی : دانشجوی دکتری
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۱/۰۱
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۶۰۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸ از ۱۸ سوال