محمدرضا مدد


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۴/۰۵/۱۷
استان : فارس
شهر : شيراز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۴۹۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱ از ۲ سوال