فاطمه حسینی بیدختی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۰۱/۰۱
استان : خراسان‌رضوي
شهر : بيدخت
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۳۷۲
تعداد پاسخ صحیح : ۴ از ۱۵ سوال