حامد اكبري


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۱۲/۰۴
استان : آذربايجان‌غربي
شهر : خوي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۲۲۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۷ از ۴۰ سوال