امیر علی غفاریان


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۰۹/۰۲
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۹۳۶
تعداد پاسخ صحیح : ۳۰ از ۴۰ سوال