فاطمه


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۱/۰۹/۰۷
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۹۷۵
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۱۰ سوال