رضا بارانی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۱/۲۲
استان : لرستان
شهر : خرم‌آباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۳۷۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹ از ۳۷ سوال