فاطمه تلخابی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۹۸/۰۹/۱۵
استان : مركزي
شهر : فرمهين
رتبه در سایت : ---