اسماء حسینی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۶/۰۶
استان : تهران
شهر : دماوند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱
رتبه در سایت : ۳۹۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲۷ از ۲۱۸ سوال